Investment

Si real estate investments

Penta je pôvodom stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Zameriava sa na dlhodobé investície do aktív, pričom v súčasnosti si real estate investments firmy a projekty predovšetkým v zdravotníctve, finančných službách, maloobchode, výrobe, médiách a v realitnom developmente. Zameriavame sa na sektory, v ktorých už máme skúsenosti a poznatky. Usilujeme sa maximálne zameriavať na investície s najvyššou pridanou hodnotou a venovať im čo najväčšiu pozornosť.

Partneri O strategický rozvoj spoločnosti sa delia jej partneri, jediní akcionári Penty, ktorí sa aktívne podieľajú na konkrétnych investičných projektoch, a reálne tak prezentujú ciele a hodnoty celej spoločnosti. Jeho hlavnou prioritou je rozvoj existujúcich projektov na Slovensku a vstup Penty na poľský realitný trh. Má na starosti investičnú stratégiu Penty v zdravotníckom sektore. Ide hlavne o zdravotnú poisťovňu, lekárne, regionálne nemocnice, polikliniky a medicínske centrá.

Zaoberá sa riadením podnikových investícií a realitných projektov v Českej republike. Je zodpovedný za biznis development v bankovníctve a v sektore finančných služieb. Taktiež riadi projekty Penty v oblasti konsolidácie mäsopriemyslu v strednej Európe. Strategicky riadi projekty Penty hlavne na Slovensku a v Poľsku. Je tiež zodpovedný za prípravu a implementáciu investičnej stratégie skupiny.

Spoločenská zodpovednosť Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme. Okrem podpory charitatívnych a neziskových projektov je preto našou snahou, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Sústreďujeme sa predovšetkým na oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. The Trump name will be coming off the shuttered Trump Plaza casino in Atlantic City. Capitol Building while it undergoes repairs in Washington, D. A shipment of soybeans at the Chinese port of Nantong. The Facebook logo is pictured at the Facebook headquarters in Menlo Park, California January 29, 2013.